Mango-Slim

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Wij adviseren om deze actievoorwaarden door te nemen en na ontvangst van uw bestelling een exemplaar te bewaren in uw eigen administratie.

U kunt altijd contact opnemen met [email protected] zodat wij u een exemplaar van deze actievoorwaarden toe kunnen sturen. 

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Slim acties en vergelijkbare acties via ww.mango-slim.com.

2. Voorafgaande aan deelneme aan de SLIM actie wordt er vooraf passende informatie gegeven, of steeds op verzoek beschikbaar gesteld, over de aard van het product, de voornaamste kenmerken van het product, de prijzen (inclusief BTW), de wijze van betaling, de levering van het proefpakket en de periodieke wijze van verzending en uw recht op herroeping of annulering die van toepassing is.

3. In aanvulling op de informatie op de actiepagina geldt het volgende.

3a. Na ontvangst van het proefpakket ontvangt u 14 (veertien) dagen later het eerste maandpakket, zoals steeds is aangegeven op de actiepagina.

3b. U kunt de dienst voorafgaande aan ontvangst van het eerste maandpakket direct stopzetten zonder opgave van reden. In dat geval brengen wij u geen kosten in rekening, behalve de verzend- en verpakkingskosten voor het proefpakket en mag u het proefpakket behouden or retour zenden.

3c. Met betrekking tot de periodieke verzending van maandpakketten kan de dienst op dezelfde wijze worden opgezegd, telefonisch of per e-mail via [email protected]

3d. De periodieke verzending geldt tot wederopzegging vooraf waarbij u alleen rekening hoeft te houden met de opzegtermijn van 14 (veertien) dagen na de datum van ontvangst van uw (laatste) maandpakket.

4. De acties lopen van tot en met 1 juli 2015, zolang de voorraad strekt.

5. De acties staan open voor deelname door consumenten die wonen in Nederland, 18 (achttien) jaar of ouder zijn, en van wie tijdens de actieperiode een volledige ingevulde bestelling is ontvangen.

6. Door deel te nemen verklaart u als klant deze actievoorwaarden en de promotie aanbieding te hebben geaccepteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken noch voor eventuele schade bij de levering of verzending naar het opgegeven adres.

7. Wanneer producten niet meer leverbaar of voorradig zijn, behouden wij het recht voor om de acties in te trekken of aan te passen.

8. Wij leggen uw gegevens vast voor de uitvoering van de actie of wanneer u in het kader van de service verlening contact heeft met ons. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over (nieuwe) producten of diensten. De gegevens kunnen daarnaast worden beschikbaar gesteld aan samenwerkingspartners en sponsors om te informeren over aanbiedingen. Ook als u het niet expliciet heeft aangegeven, kunt u e-mail ontvangen over gelijksoortige diensten, tenzij u daarop geen prijs stelt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy policy.

9. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door ons tussentijds worden aangepast of geupdate. Belangrijke updates worden in deze actievoorwaarden op de website www.mango-slim.com bijgehouden. Check daarom regelmatig deze actievoorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via e-mail [email protected] of op werkdagen vanaf 9.30 uur tot 17.30 uur via 0900 1110333 (€0,80 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten), ook voor bijbestellingen en/of afbestellingen.

Amsterdam, 17 juni 2014